Neuro-Emotionele Integratie

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde is ziekte is een teken van een onevenwicht van lichaam, geest en ziel. Gebaseerd op zijn 30-jarige ervaring heeft  Dr. Roy Martina de NEI ontwikkeld - baserend op de veronderstelling, dat elk mens een zelfhelend vermogen bezit. De taak van dit vermogen is om lichaam, geest en ziel in evenwicht te houden, ziekte te vermijden of te overwinnen. Als het zelfhelend vermogen gestoord is, kan nog de reguliere geneeskunde, nog de homeopathie veel bereiken. 

 

Een blokkade uit zich b.v. in: 

  • ongewenst gedrag. Je wilt het een en doet het ander. Je handelen komt niet overeen met wat je werkelijk wilt.
  • ongewenst gevoel. Je wordt overvallen door emoties als angst, onzekerheid, verdriet, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen of wanhoop. Ook hoogsensitiviteit  wondaanvallen en prikkelgevoeligheid horen hierbij. 
  • lichamelijke klachten. Onze onbewuste overlevings-strategieën zullen alles doen om pijnlijke ervaringen te vermijden. Dat gaat vaak zo ver, dat we lichamelijke klachten krijgen, zoals pijn, ontstekingen, migraine, diaree, obstipatie, plotseling ontwikkelen van levensmiddel-allergien zoals lactose-intolerantie of eczeem.
  • een van deze drie categorieën bij je kind. Kindern zijn vaak de spiegel van hun ouders.

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie; het gebruiken van technieken, waarmee de linker en de rechter hersenhelft verbonden wordt, opdat ze beter gaat functioneren en het zelfhelend vermogen van de client ondersteunt. De meest voorkomende oorzaken van blokkades zijn te veel stress, onopgeloste conflicten, onverwerkte trauma's, slechte voeding, gebrek aan beweging, tekort aan rust en herstelfases en veel andere dingen.  NEI coaching heeft ten doel de blokkades weg te nemen en lichaam, geest en ziel te helen. Onderliggende oorzaken van ziekte of problemen, van overtuigingen of conflicten, van giften of andere factoren worden opgespoord. De geest en het autonome zenuwstelsel worden her-geprogrammeerd. Deze methode is geschikt voor elke leeftijd en kan worden ingezet bij alle ziektes, emotionele en sociale problemen. 

NEI werkt met een techniek, waardoor hardnekkige patronen en emoties snel kunnen worden losgelaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de biotensor als meetinstrument en het stimuleren van de nulmeridiaan in het oor. Vaak is het gevolg, dat oude patronen snel losgelaten worden, als er inzicht ontstaat in waar ze vandaan komen. 

 

Methode

De biosensor is een meetinstrument voor frequenties van het lichaam. Tijdens een NEI-sessie kunt u gewoon ontspannen op een stoel zitten, terwijl ik vragen stel. Ieder mens heeft een eigen trilling of frequentie, die in alles meebeweegt wat gezegd wordt. Vertellen wij iets wat klopt, zo trollt de frequentie daarin mee. Wordt iets gezegd wat niet klopt veranderd de frequentie een beetje en dat is meetbaar. De biotensor neemt de frequentie op en vertaald het naar "ja" of "nee". Op deze manier worden onderbewuste processen en antwoorden opgespoord en meetbaar. De antwoorden krijg ik dus van uw onderbewustzijn met behulp van de biotensor.

Een soortgelijke methode is de acupunctuur, die ook het vinden van storingen in de energiestroom van de energiebanen (meridianen) van het lichaam ten doel heeft. Acupunctuur stimuleert de doorstroming mechanisch met een naald, neemt de blokkade echter niet meteen weg. 

NEI lost de blokkade op door de oorzaak op te sporen en via de Nullmeridian te integreren. Dat betekend dat ervaringen "begrepen" worden en niet meer de energiedoorstroom blokkeren. 

 

Dat werkt ongeveer als een virenscan op de harde schijf van uw computer. Het virusprogramma spoort de storende en probleemveroorzakende programmas op en verwijdert ze van de harde schijf, opdat de computer weer gewoon kan werken.