Laten we uw probleem samen op een keerpunt brengen!

In mijn beroepservaring heb ik een gereedschap-koffer vol verschillende vaardigheden en technieken verzameld om u of uw team tot een nieuw inzicht, ervaring of zienswijze te brengen.

Met creatieve werkvormen uit de vaktherapie beeldend en de mogelijkheden van het systemisch werken, kunnen we u of uw team naar een nieuwe richting brengen, naar oplossingen leiden of van (lichamelijke, psychische of groepsdynamische) belastingen bevrijden.

Ik ben expert in het begeleiden van aanpassingsprocessen (adaptatie). Hierbij spelen bij voorbeeld levensomstandigheden zoals ziekte, verlies, verandering, twijfel of verdriet een grote rol en vragen ruimte en tijd. Ik begeleid mensen in uitdagende tijden met behandel-en coachingstechnieken uit de NLP en NEI.

 

Judith de Haas Kleve

Judith de Haas

Vaktherapeute Beeldend (B.A.)

NEI-Coach

NLP-practitioner

Systemisch werken coach (familieopstellingen en organisatieopstellingen)


NEI

U heeft lichamelijke klachten, maar de arts geeft aan niets te kunnen vinden? U voelt zich moe, uitgebrand, depressief of angstig, hoewel er schijnbaar geen reden is? 

Familieopstellingen

U heeft problemen met mensen of gebeurtenissen op het werk, in een team, groep of in de familie?

Hoewel u uw best doet, er gebeurt steeds weer hetzelfde in uw leven?

Vaktherapie beeldend

U vindt het lastig uw gevoel of belevenissen onder woorden te brengen? U heeft hulp nodig om dingen uit een ander perspectief te kunnen zien?

 

Workshops

U wilt uw team een andere kijk op de dingen verschaffen? U zoekt naar een groepsbelevenis, waarbij elke deelnemer zich kan door ontwikkelen?