Vaktherapie beeldend vormen

Creatieve Therapie Beeldend is een vaktherapie, waar ook dans-, muziek-, drama- en psychomotire therapie bijhoren. Het is een non-verbale therapie. Daardoor laten zich dingen tot uitdrukking brengen, die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Bovendien kom je via beeldende therapie op een bewuste manier in contact met voor- of onbewuste processen door de diverse media en technieken in de kunst. We zijn, wat we doen. Wir handelen na ons voelen en denken. Bewustwording wordt door het beeld of het werkstuk daarom ondersteunt, omdat onze probleemoplossingsstrategieën (coping), denkstructuren en handelingen in het beeldend proces tot uitdrukking komen en zo reflecteerbaar zijn.

 

Deze methode is vooral voor ongeoefende personen een uitstekende manier om tot nieuwe inzichten en ervaringen te komen. Want niet het product, maar de weg is het doel.